HERMÉS MB | Střední škola Mladá Boleslav

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě mimořádného opatření vlády ČR (z 10. 3. 2020) se v souvislosti s výskytem koronaviru se od 11. 3. 2020 a to až do odvolání ruší veškerá výuka na Střední škole podnikatelské HERMÉS MB a na Střední škole tradičních řemesel HERMÉS MB.
Ruší se i účast na pracovištích praktického vyučování.

Žádáme studenty ale i jejich rodiče o pravidelný min 1x denně přístup do systému Bakalář, sekce Komens, a sledování našich webových stránek www.hermes-mb.cz sekci AKTUALITY
Základní informace budou žákům zpřístupněny na webových stránkách škol, kde jsou odkazy na vyučující, kteří budou s žáky pravidelně elektronicky komunikovat. Na webových stránkách budou žáci bezprostředně informováni o průběhu a ukončení mimořádného opatření.

Komunikace k výuce :

  • úkoly budou žákům zadávány prostřednictvím Bakalářů v části Výuka/domácí úkoly. Žáci jsou povinni sledovat Bakaláře a zadané úkoly plnit v termínu, který určí vyučující. Zpracované úkoly budou podkladem ke klasifikaci.
  • další možnost komunikace k výuce bude přes emaily žáků, které jsou v databázi školy.
  • nevylučuje se možnost komunikace přes sociální sítě tj. Messenger a WhatsApp (tuto možnost volí učitel nikoli žák).

Pokud máte další dotazy kontaktujte nás i přes email info@hermes-mb.cz

... vedení školy


Střední škola
tradičních řemesel

V nabídce této školy jsou 3-leté učební obory, 4-letý učební obor s maturitou a nástavbové studium.

Více o tomto studiu

Střední škola
podnikatelská

Škola nabízí 4-leté studium zakončené maturitní zkouškou a nástavbové studium.

Více o tomto studiu

Aktuality z naší školy

Created by LINELABOX