Číslo bankovního účtu školy a Váš variabilní symbol máte uvedené ve Smlouvě o studiu.

Pro jistotu čísla bankovních účtů škol uvádíme níže :

  • Střední škola podnikatelská HERMÉS MB, č.ú. : 1851104574/0600
  • Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB, č.ú. : 1851008574/0600

V případě, že nemůžete  najít Váš variabilní symbol na platbu, uveďte svoje jměno, příjmení, třídu a ročník z důvodu identifikace platby.