Střední škola HERMÉS MB v Mladé Boleslavi pokračuje v dlouholeté tradici stabilní školy působící v regionu Mladoboleslavska od roku 1993. Provozujeme dvě školy a to Střední školu podnikatelskou HERMÉS MB a Střední školu tradičních řemesel HERMÉS MB. Během této doby se staly stabilními školami poskytující čtyřleté vzdělání s maturitou, tříleté učební obory s výučním listem a dvouleté nástavbové studium s maturitou (denní, dálková a kombinovaná forma studia). Její pomyslné brány opustily již stovky úspěšných maturantů a odborníků. Jsme otevřenou školou pro žáky, kteří mají zájem studovat nejen učební obory, ale také studijní obory s maturitou.

Vzhledem k méně početným třídám nabízí škola individuální a vstřícný přístup pedagogů ke studentům, výuka se tak stává efektivní a celkové klima škol je velice přátelské. Průběh studia je doplněn o možnosti účastnit se exkurzí, kurzů, zahraničních stáží, školních soutěží, výletů, získat certifikáty, státní zkoušky z el. komunikace apod..

Každým rokem inovujeme a zlepšujeme podmínky pro studium. Podporujeme aktivní sportovce, neboť si uvědomujeme význam sportu v životě mladých lidí, a realizujeme studijní plány v souladu s potřebami florbalistů, fotbalistů a hokejistů.