Střední škola podnikatelská | Hermes MB

Střední škola podnikatelská působí na Mladoboleslavsku již od roku 1993. Nabídka vzdělávání je koncipována tak, aby byli absolventi vybaveni komplexními dovednostmi jak ve svém budoucím zaměstnání, tak v osobním životě. Dominantní postavení zde mají především marketing, management a výpočetní technika. Studenti tak během 4letého studia získávají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie. Absolventi 4letého prezenčního studia nacházejí proto uplatnění na různých pracovních pozicích:

Absolventi mohou pracovat v ekonomických, finančních, plánovacích, informačních a personálních útvarech v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, v reklamních agenturách, realitních agenturách, ve státní a veřejné správě. Po získání praktických zkušeností se mohou uplatnit na různých manažerských funkcích nebo jako samostatní podnikatelé. Řada absolventů také úspěšně pokračuje na vysokých školách.


OBORY Obchodní akademie

Informační technologie

Základní profil je zde rozšířen o efektivní využití moderních ICT technologií v praxi. Studentům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny s připojením k internetu a školní WIFI. Součástí znalostí je nejen práce se základními počítačovými programy (MS Office), ale i se speciálními programy pro práci s grafikou, programování, web design, správu sítě,... Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. informační a komunikační technologie, komunikační systémy, programování a počítačová grafika.

Více o tomto studiu

Marketing a reklama

Základní profil je zde rozšířen o oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu. Studenti si osvojí základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. reklama a reklamní grafika.

Více o tomto studiu

Cestovní ruch

Zaměření na oblast služeb v cestovním ruchu u nás i ve světě, činnost cestovních kanceláří a průvodcovskou činnost. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch, ekonomika cestovního ruchu a dějiny umění. Při turistických dnech si studenti např. vyzkouší provádění Prahou. Absolvent se zaměřením na cestovní ruch může pracovat jako turistický průvodce, tlumočník, pracovník cestovní agentury apod.

Více o tomto studiu

Nástavbové studium

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Absolventi mohou také nastoupit k dalšímu vzdělávání - na vysokou školu.

Více o tomto studiu