ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020

 

Zahájení školního vyučování: 02. 09. 2019
Den otevřených dveří (dle dohody) 02. 09. 2019 - 30. 06. 2020
Společná část podzimní maturitní zkoušky 02. 09. - 06. 09. 2019
Školení BOZP a PO 03. 09. 2019
Praktická část podzimní maturitní zkoušky 13. 09. 2019
Písemná část podzimní maturitní zkoušky 16. 09. 2019
Ústní část podzimní maturitní zkoušky 17. 09. - 22. 09. 2019
Veletrh práce 17. 09. 2019
Třídní schůzky 04. 11. 2019
Pedagogická rada 20. 11. 2019
Podzimní prázdniny 29. 11. - 30. 11. 2019
Podání přihlášek k maturitní zkoušce 2020 listopad 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 03. 01. 2020
Zkouškové období pro dálkové studium leden 2020
Pedagogická rada 27. 01. 2020
Výpis vysvědčení za 1. pololetí 30. 01. 2020
Jednodení pololetní prázdniny 31. 01. 2020
Jarní prázdniny 03. 02. - 09. 02. 2020
Podání přihlášek ke studiu na š.r. 2020/2021 01. 03. 2020
Odevzdání seznamu literatury k MZ 31. 03. 2020
Velikonoční prázdniny 09. 04. - 10. 04. 2020
Praktická MZ, strojírenství, technologie 16. 04. 2020
Praktická zkouška, účetnictví, ekonomika 17. 04. 2020
Uzavření klasifikace 4.A, 2PTA, 2PTB 24. 04. 2020
Pedagogická rada 27. 04. 2020
Vydání vysvědčení 4.A, 2PTA, 2PTB 30. 04. 2020
Maturitní zkoušky ČJL PP 08. 04. 2020
Maturitní zkoušky CJ PP - AJ, NJ, RJ 30. 04. 2020
Maturitní zkoušky CJ DT - AJ 04. 05. 2020
Maturitní zkoušky M DT 04. 05. 2020
Maturitní zkoušky ČJL DT 05. 05. 2020
Maturitní zkoušky CJ DT - NJ, RJ 05. 05. 2020
Souvislá praxe 2.A, 3.A 18. 05. - 23. 05. 2020
Ústní MZ 4.A, 2PTA, 2PTB 16. 05. - 29. 05. 2020
Slavnostní vyřazení maturantů a absolventů 18. 06. 2020
Zkouškové období pro dálkové studium červen 2020
Uzavření klasifikace 2.pololetí 22. 06. 2020
Pedagogická rada 24. 06. 2020
Vydání vysvědčení za 2.pololetí 30. 06. 2020
Hlavní prázdniny 01. 07. - 31. 08. 2020