Studium na Střední škole HERMÉS MB

Studovat můžete na dvou našich středních školách. Nabízíme jak studijní obory tak i učební obory. Dále si můžete zvýšit svoje vzdělání nástavbovým denním, dálkovým nebo kombinovaným studiem zakončeným maturitní zkouškou.
Zde najdete základní údaje o uvedených oborech.


Střední škola
tradičních řemesel

V nabídce této školy jsou 3-leté učební obory, 4-letý učební obor s maturitou a nástavbové studium.

Více o tomto studiu

Střední škola
podnikatelská

Škola nabízí 4-leté studium zakončené maturitní zkouškou a nástavbové studium.

Více o tomto studiu