Střední škola Tradičních řemesel

Střední škola tradičních řemesel byla zřízena již v roce 1993. Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce. V současné době tak nabízíme studium 4letého oboru Gastronomie zakončeného maturitní zkouškou, 3letých oborů Kuchař-číšník a Truhlář a 2letých nástavbových oborů Podnikání a Gastronomie (denní i dálkové) zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Škola těží z těsné spolupráce s firmami a podnikateli v regionu a výuka tak odpovídá reálným potřebám současného trhu a zaměstnavatelů. U 3letých oborů je vždy jeden týden věnován teoretické výuce ve škole a jeden týden odborné praxi na smluvních pracovištích firem a podnikatelských subjektů.

Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, nebo při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby při výrobě nábytku a zařízení a dřevěných konstrukcí. Absolventi těchto oborů, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.


OBORY Střední školy tradičních řemesel

Gastronomie

Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětvích společného stravování a všech zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání podnikatelských aktivit v oboru. Žáci ovládají :přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů; obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech; technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování; znalosti současných trendů v gastronomii; sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků; kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Více o tomto studiu

Kuchař číšník

Absolvent tohoto oboru vzdělání se může uplatnit na pozicích kuchař, číšník, barman, pracovník stravovacího zařízení, skladník potravinářských a gastronomických oborů. Žáci ovládají přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů, obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech, technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování, znalosti současných trendů v gastronomii, sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků, kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Více o tomto studiu

Truhlář

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v regionu, výstav a veletrhů se zaměřením na stavebnictví a dřevozpracující průmysl, sportovních, společenských a ekologických akcí pořádaných školou. Absolventi nacházejí uplatnění v praxi nejen ve stavebně truhlářské výrobě, ale po krátkém zapracování se mohou uplatnit v pilařském, tesařském, nábytkářském nebo jiném dřevařském oboru jak v sériové, tak i v zakázkové výrobě.

Více o tomto studiu