PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2024 / 2025

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024 - 2025 ... ZDE
Kritéria přijímacího řízení 2. kolo ( od 21. 5. do 24. 5. 2024 ) ... ZDE

 

Název a adresa školy:
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB
Václava Klementa 1223
293 01 Mladá Boleslav 

 

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, kód oboru 65-51-H/01 - 3leté denní studium ( učňovská zkouška)

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, kód oboru 65-51-H/01 - 3leté dálkové studium ( učňovská zkouška)

TRUHLÁŘ, kód oboru 33-56-H/01 - 3leté denní studium ( učňovská zkouška)

PODNIKÁNÍ, kód oboru 64-41-L/51 - 2leté nástavbové studium ( maturitní obor )

PODNIKÁNÍ, kód oboru 64-41-L/51 - 2leté nástavbové denní studium ( maturitní obor )

GASTRONOMIE, kód oboru 65-41-L/01 - 4leté denní studium ( maturitní obor )

GASTRONOMIE, kód oboru 65-41-L/51 - 2leté nástavbové studium ( maturitní obor )