GDPR

Ochrana osobních dat

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 – „General Data Protection Regulation“ – GDPR.

 • Střední škola podnikateská

 • Střední škola tradičních řemesel

  Zásady při zpracování osobních údajů

  Střední škola zpracovává OÚ:
  – přijímání na SŠ (1. Podání přihlášky ke vzdělávání
  2. Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání
  3. Zápisový lístek 4. Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji )
  – průběh vzdělávání-
  -ukončení vzdělávání

  Poučení o právech

  Tab content goes here…

  Pověřenec

  V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „ GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, níže předkládáme kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů Střední školy tradičních řemesel Hermés mB s.r.o.

  Luboš Hloušek
  +420 602 333 500
  hlousek@hermes-mb.cz

  Souhlasy a žádosti o výmaz

  Tab content goes here…