vyzvac56

Podpora výuky cizích jazyků na SŠTŘ Hermés MB

Naše škola se v roce 2015 zapojila do projektové výzvy č. 56 pro zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání. Projekt je realizován  z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu budou realizovány 3 klíčové aktivity zaměřené na: zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zlepšení jazykových kompetencí pedagogů  na střední škole, zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Podrobné informace o projeku.infoc56

Fotogalerie