PROJEKTY

Střední škola tradičních řemesel a Střední škola podnikatelská se snaží zapojovat do nejrůznějších projektů s cílem zlepšit podmínky pro vzdělávání, zvýšit konkurenceschopnost našich žáků, prohlubovat jejich odborné znalosti, zapojovat se do aktivit dalších organizací nejen v našem městě.

Projekty organizují sami studenti společně s pedagogy nebo se školy zapojují do projektů v rámci Evropské unie.