ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

europass nuv NZZ2

 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2017/18  –  základní informace

obory: Kuchař – číšník forma studia: denní / dálková  Truhlář forma: denní

Závěrečná zkouška se koná podle pravidel Národního ústavu pro vzdělávání a skládá ze 3 částí – písemné zkoušky, z praktické zkoušky, ústní zkoušky a sestává se z těchto předmětů: technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika.

Písemná zkouška: 4. června 2018 od 8. 00 

SOP (samostatná ročníková práce): termín odevzdání řediteli školy do  4.5 2018 viz zadání – formální úprava SOP.
Praktická zkouška: 13. – 15. 6. 2018
HARMONOGRAM

Ústní zkouška: 18. června 2018 od 8.00 ( třídy 3KČ, 3T, 3K)

Okruhy k ústní zkoušce: zde.

Aktualizované otázky ze světa práce pro 2017/18: zde

Opravné nebo náhradní zkoušky

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Formulář: zde

Předání vysvědčení absolventům  19. 6. od 9.00 kostel sv. Havla     mapa