SŠ Tradičních řemesel

Střední škola tradičních řemesel byla zřízena již v roce 1993. Ambicí školy je nabízet obory, jejichž absolventi budou dobře uplatnitelní na trhu práce. V současné době tak nabízíme studium 4letého oboru Gastronomie zakončeného maturitní zkouškou, 3letých oborů Kuchař-číšník a Truhlář a 2letých nástavbových oborů Podnikání a Gastronomie (denní i dálkové) zakončené maturitní zkouškou pro všechny absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem. Škola těží z těsné spolupráce s firmami a podnikateli v regionu a výuka tak odpovídá reálným potřebám současného trhu a zaměstnavatelů. U 3letých oborů je vždy jeden týden věnován teoretické výuce ve škole a jeden týden odborné praxi na smluvních pracovištích firem a podnikatelských subjektů.

Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, nebo při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby při výrobě nábytku a zařízení a dřevěných konstrukcí. Absolventi těchto oborů, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium ve dvouletém nástavbovém oboru s maturitní zkouškou. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Na střední škole tradičních řemesel se naučíte:

  • nejmodernější kulinářské postupy
  • barmanské dovednosti, baristické apod.
  • kompletní práci se dřevem a souvisejícími materiály
  • gastronomické dovednosti
  • základy stolování a stolničení

a další