PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Studenti jsou přijati ke studiu na základě podání přihlášky ke studiu a úspěšného absolvování povinné školní docházky. K nástavbovému studiu je potřeba výučního