SŠ Podnikatelská

Střední škola podnikatelská působí na Mladoboleslavsku již od roku 1993. Nabídka vzdělávání je koncipována tak, aby byli absolventi vybaveni komplexními dovednostmi jak ve svém budoucím zaměstnání, tak v osobním životě. Dominantní postavení zde mají především marketing, management a výpočetní technika. Studenti tak během 4letého studia získávají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie. Absolventi 4letého prezenčního studia nacházejí proto uplatnění na různých pracovních pozicích:

Absolventi mohou pracovat v ekonomických, finančních, plánovacích, informačních a personálních útvarech v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví, peněžnictví, pojišťovnictví, v reklamních agenturách, realitních agenturách, ve státní a veřejné správě. Po získání praktických zkušeností se mohou uplatnit na různých manažerských funkcích nebo jako samostatní podnikatelé. Řada absolventů také úspěšně pokračuje na vysokých školách.

Na střední škole podnikatelské se naučíte:

  • tvořit webové stránky, prezentace
  • pracovat v grafických programech (Photoshop atd.)
  • prezentační dovednosti, komunikační metody, workshopy
  • praktickou tvorbu reklamy a reklamních předmětů
  • organizovat společenské a vzdělávací akce