HISTORIE

    Střední škola tradičních řemesel a Střední škola podnikatelská  HERMÉS MB s r.o. působí v regionu Mladá Boleslav již od roku 1993.  Během této doby se staly stabilními školami poskytující čtyřleté vzdělání s maturitou v oboru Obchodní akademie a Gastronomie, tříleté učební obory s výučním listem a dvouleté nástavbové studium  s maturitou (denní a dálková forma). Její pomyslné brány opustily již stovky úspěšných maturantů a odborníků.

    Vzhledem k méně početným třídám nabízí škola individuální a vstřícný přístup pedagogů ke studentům, výuka se tak stává efektivní a celkové klima škol je velice přátelské. Průběh studia je doplněn o možnosti účastnit se exkurzí, kurzů, zahraničních stáží, školních soutěží, výletů,  získat certifikáty, státní zkoušky z el. komunikace apod.. Každým rokem inovujeme a zlepšujeme podmínky pro studium.