Na základě pokynu MŠMT ČR se posouvá termín předání pololetního vysvědčení na období, až bude opět dovolena osobní přítomnost žáků ve škole. V tomto opatření se dále uvádí, že ...

... škola má povinnost zpřístupnit obsah vysvědčení studentům a rodičům poslední den pololetí, tedy 28. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že naše školy využívají aplikaci Bakalář, nebudeme generovat elektronické výpisy pololetního vysvědčení a zasílat je studentům.
Každý se může po 28. lednu 2021 seznámit s výsledky pololetní klasifikace v aplikaci Bakalář.

Postup k zobrazení pololetního hodnocení najdete ... ZDE.