EUPENIZESSTR

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠTŘ Hermes MB

Naše škola byla od května 2012 zapojena do projektu pro zvyšování kvality ve vzdělávání (viz. bližší popis níže), jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu bude dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Podrobné informace o projeku. zde

Fotogalerie