ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

europass nuv NZZ2

 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2016/17  –  základní informace

obory: Kuchař – číšník forma studia: denní / dálková  Truhlář forma: denní

Závěrečná zkouška se koná podle pravidel Národního ústavu pro vzdělávání a skládá ze 3 částí – písemné zkoušky, z praktické zkoušky, ústní zkoušky a sestává se z těchto předmětů: technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika.

Písemná zkouška: 8. září 2017 od 8. 00 

SOP (samostatná ročníková práce): termín odevzdání řediteli školy do  8. 9. 2017 viz zadání – formální úprava SOP.
Praktická zkouška: 12. -14. září 2017

Ústní zkouška:19. září 2017 od 8.00 ( třídy 3KČT)

Okruhy k ústní zkoušce: zde.

Aktualizované otázky ze světa práce pro 2016/17: zde

Opravné nebo náhradní zkoušky

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Formulář: zde

SOP (samostatná ročníková práce): termín odevzdání řediteli školy do 9.00 1. prosince 2017   viz zadání – formální úprava SOP.

Písemná zkouška: 11. prosince 2017 od 8.00 

Praktická zkouška: 14. prosince 2017 od 8.00 

Ústní zkouška: 21. prosince 2017 od 8. 00 

 

 

Předání vysvědčení absolventům —  kostel sv. Havla     mapa