MATURITA

 

Informace k maturitním zkouškám

Maturita – informace

Následující informace o maturitních zkouškách vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oba dokumenty jsou zveřejněny zde.

Všechny aktuální informace, kritéria hodnocení, ukázky ,ostré zkoušky a řešení,…

Maturitní zkoušky – 2017

Přihlášení k MZ 2017

Informace k vyplnění přihlášky

Termíny maturitních zkoušek – podzim 2017

– praktická zkouška z odborných předmětů (třída 4.A):

– praktická zkouška z technologie (třída 2PTAB):

  Společná státní část    PP a DT od 4. září 2017 / ústní část    Harmonogram

Profilová část pro školní 2016/17

23-43-L/51 Provozní technika

– praktická zkouška z technologie, ústní zkouška ze strojírentství

63-41-M/02 Obchodní akademie

– praktická zkouška:účetnictví a ekonomika, pek;

– ústní zkouška: účetnictví a ekonomika, marketing a reklama / infromační technologie / cestovní ruch

Školní seznam literárních děl

-seznam odevzdá žák do 26.6. 2017 ředitelce školy