PEDAGOGICKÝ SBOR

Milouš Kašpar
ředitel SŠTŘ
- konzultační hodiny - každé úterý od 8. 50 - 9.35 nebo po domluvě
kaspar@hermes-mb.cz
Marie Štechová
ředitelka SŠP
Výchovný poradce - konzultační hodiny - každé úterý od 8. 50 - 9.35 a od 14. 15 - 16.00 - nebo po domluvě
stechova@hermes-mb.cz
Marek Novák
učitel
Metodik prevence - konzultační hodiny - každý čtvrtek od 8. 50 - 9.35 - nebo po domluvě
marekn_cz@yahoo.com
Eliška Kosová
učitelka
elakos@seznam.cz
Jiří Skopalík
učitel
skopalikj@seznam.cz
Beata Šulcová
učitelka
sulcova@hermes-mb.cz
Petr Pfeifer
učitel
pfeifer@hermes-mb.cz
Anna Janečková
učitelka
anna.janeckova@centrum.cz
Pavel Vosáhlo
učitel
pavel.vosahlo@seznam.cz
Jana Nedomová
učitelka
jana.nedomova1@gmail.com
Miluše Češková
učitelka
ceskovamiluse@seznam.cz
Vilma Hauptová
učitelka
vilma.hauptova@centrum.cz
Vladimíra Mikšíková
učitelka
miksikova.vladimira@gmail.com
Zuzana Morkusová
učitelka
zuzana.morkus@gmail.com
Pavla Havelková
učitelka
havelkova@hermes-mb.cz
Lucie Vtelenská
učitelka
vtelenska@hermes-mb.cz
Jana Šicová
učitelka
sicova@hermes-mb.cz