Jednotné závěrečné zkoušky – podzim 2019

    Písemná PZZ   13. 9. 2019

    Praktická PZZ  16. 9. – 18. 9. 2019

    Ústní PZZ   20. 9. 2019

    Zkoušky budou zahájeny v 8. 00 hod.

     

    Společná část PMZ  2. 9. – 6. 9. 2019 ( společnou část PMZ vykonají žáci na spádové škole)

    Praktická zkouška PMZ   13. 9. 2019

    Písemná zkouška PMZ  16. 9. 2019

    Ústní zkoušky PMZ  17. 9. – 20. 9. 2019

    Zkoušky budou zahájeny v 8. 00 hod.

    Rozpisy ústních zkoušek budou uveřejněny na stránkách školy

    Vloženo: