Opravné zkoušky pro postup do vyššího ročníku konají žáci denního studia do konce srpna 2017, žáci dálkového a kombinovaného studia do konce září 2017. Obsah opravné zkoušky z TV viz obrázek ( na opravnou zkoušku zvolte vhodné oblečení pro danou aktivitu). V případě potřeby kontaktujte ředitele / ředitelku školy.

Vloženo: