Ředitelské volno 2. -4. května 2017

     Dle  § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických ředitelské volno pro žáky 1.A, 2.A, 3.A,1KČT, 3KČT, 1POA.

     Na žáky, kteří se účastní odborné praxe, se ředitelské volno nevztahuje.

     V Mladé Boleslavi dne 18. dubna 2017

Mgr. Marie Štechová, Mgr. Milouš Kašpar

Vloženo: