Ředitelské volno 19. a 20. září  2016

    Dle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují ředitelé škol SŠP A SŠTŘ ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických ředitelské volno pro žáky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1POA, 2POA, 1.KČT, 3.KČT

          Na žáky, kteří se účastní odborné praxe (2KČT), se ředitelské volno nevztahuje.

          V Mladé Boleslavi dne 17. 9. 2016

          Mgr. Marie Štechová “v.r.” Mgr.Milouš Kašpar “v.r.”

    Vloženo: