• status

 

Ředitelské volno 26. 4. 2016

     Dle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují ředitelé škol SŠP A SŠTŘ ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických ředitelské volno pro žáky 1KČT, 3KČT, 1POA, 1A, 2A, 3A,.

      Na žáky, kteří se účastní odborné praxe, se ředitelské volno nevztahuje.

      V Mladé Boleslavi dne 25. 4. 2016

      Mgr. Marie Štechová “v.r.” Mgr.Milouš Kašpar “v.r.”

Vloženo: